מתוך אמונה בשיווין הזדמנויות מלא, החליטה החברה להעסיק עובדים בעלי מוגבלויות שונות

בתוך מערך הייצור כאחד העובדים.

העבודה מתבצעת תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר

תוך דאגה לצורכיהם המיוחדים וליצירת אוירה נעימה ומשפחתית ובכך אנו מאמינים

שאנו נותנים קצת יותר למען הקהילה.

בנוסף, מתחייבת חברתנו למחזר את כל הפסולת התעשייתית שאנו מייצרים

וזאת בכדי לשמור על סביבה ירוקה יותר למען כולנו.